Nápověda

Hlavní okno aplikace

Aplikace Meteoview dává klientům možnost úplně nového pohledu na zobrazování informací o počasí. Klient není jako jinde omezen na předpovědi pro předem vybraná místa, ale sám si volí místo, které je pro něj nejzajímavější. Informace o počasí poté vidí pouze pro relevantní oblast, zároveň však může sledovat kontext počasí v okolí jeho cílového místa. Aplikace umožňuje zvolit si konkrétní čas, pro který jsou data o počasí pro klienta relevantní a dívat se na počasí z pohledu jeho čtyř hlavních proměnných – teploty, srážek, oblačnosti a větru. Dále se může dívat na všechny čtyři proměnné najednou. V sekci Meteogram zase sleduje jedno konkrétní místo v 96hodinovém výhledu.

Hlavní okno aplikace

Ovládání přehrávání

Klasická přehrávací tlačítka umožňují po načtení jednotlivých obrázků animaci spustit, pozastavit, zastavit, vrátit o jeden obraz zpět, posunout o jeden obraz dále. Na přehrávací liště se uživatel posunuje v čase a může si rychle vybrat ten čas, který právě jeho nejvíce zajímá.

Ovládání přehrávání

Pohledy

Ovládání pro přepínání mezi pohledy na jednotlivé veličiny a na 4pohledovým módem na všechny veličiny najednou.

Pohledy

Meteogram a nápověda

Tlačítka pro přepnutí do Meteogramu (s předvybranou lokalitou Praha) a pro zobrazení nápovědy.

Meteogram a nápověda

Načítací mechanismus

Mechanismus s obrazovou cache zajistí díky načteným snímkům, aby se animace plynule přehrála. Ve fullscreen módu a 4-náhledovém módu je větší množství dat, takže načítání může trvat déle.

Načítací mechanismus

Detailní hodnoty

Kliknutí do mapy zobrazí bublinu s lokalitou a přesnou hodnotou, která je na mapě právě také zobrazena. Z bubliny je možné prokliknout se přímo do meteogramu pro příslušnou lokalitu.

Detailní hodnoty

Celostránkový mód

Fullscreen mód obsahuje detailnější zobrazení dat. Obsluha přehrávání je obdobná jako v základním módu, jen jsou ovládací prvky umístěny na zasouvatelných šuplících.

Celostránkový mód

Pohledy v celostránkovém módu

I přepínaní mezi pohledy na jednotlivé veličiny je řešeno obdobně jako při základní velikosti snímků. Pouze, stejně jako ovládání přehrávání, je umístěno na vysouvatelném šuplíku.

Pohledy v celostránkovém módu

Meteogram

Meteogram zobrazuje vývoj teploty, srážek a počasí v čase pro konkrétní lokalitu. Graf s daty je možné pomocí táhnutí myší posouvat dále. Srážky jsou zobrazeny sloupcovým grafem, teplota pak spojnicovým. Ve spodní části obrazovky je náhled, který zobrazuje celkový trend předpovídaného časového období. Ikony nad meteogramem ukazují charakter počasí v daný okamžik.

Meteogram

Vyhledávání v meteogramu

Lokalitu, pro kterou se počasí zobrazuje, je možné vybrat kliknutím do minimapky, nebo přímo vyhledat příslušnou obec. Při zadávání názvu aplikace rovnou našeptává konkrétní položky.

Vyhledávání v meteogramu
« zpět